Брандинг Видео юни 11, 2020

Embrace yourself

Емоционално видео за бранда GOCASE.bg. Брифът ни беше да покажем ценностите бранда и да комуникираме с младата модерна аудитория.

Бриф

Build an emotional brand video which communicates the brands values with young people

  • Стратегия

    Brand Strategy

  • Дизайн

    Video Production

  • Клиент

    GOCASe.bg

Имате проект?

Ние сме креативен екип, който се инспирира от уникални идеи и помага на компаниите да създадат впечатляващи идентичности, разработвайки дизайни на високо ниво.

Назад

Leave a Reply

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy